Sinds 1/04/2020 zijn er omwille van de corona maatregelen geen yoga lesjes meer.

* De lessen gaan door tijdens het schooljaar, er is geen les tijdens vakanties en feestdagen.