Algemeen

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen die door Bliss Kidss gegeven worden.

Aansprakelijkheid en ongevallen

 • Bliss Kidss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor letsels, blessures, schade aan of diefstal van eigendommen voor, tijdens of na de les.
 • De docent dient steeds op de hoogte gehouden te worden van evt. ziektes, blessures, allergieën, beperkingen, etc.
 • Bij (ernstige) lichamelijke klachten kan het raadzaam zijn in overleg met de behandelende arts yoga te volgen.
 • Bliss Kidss stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor het beschadigen van de yogaruimte en/of het materiaal van de docente.

Lesgeld, betaling, prijswijziging en afmelden

 • De inschrijving is persoonsgebonden en kan niet overgedragen worden naar een ander persoon.
 • Betalingen voor een reeks dienen voor de aanvang van de eerste les te worden voldaan.
 • Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
 • Bliss Kidss behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden doorgeven op de website of via email. Op de website vindt u steeds de actuele prijzen terug.
 • Indien je een keer de les niet kan mee volgen dient de docent hiervan op de hoogte gebracht te worden zodat de plaats aan iemand anders kan gegeven worden.
 • Als je niet naar de les komt zonder je op tijd af te melden dan wordt de gemiste les in rekening gebracht.

Annulering

 • Indien er door onvoorziene omstandigheden een les op het laatste moment geannuleerd moet worden, kan Bliss Kidss zicht niet verplichten deze te vervangen. Indien dit gebeurt worden de deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Deze les wordt niet in rekening gebracht.
 • Bliss Kidss behoudt zich het recht om een les te annuleren wanneer er niet voldoende deelnemers zijn.
 • Bliss kidss heeft het recht om zonder opgave van redenen deelnemers te weigeren.

Stiptheid, kledij en wachtlijst

 • Gelieve 5 à 10 min voor de les aanwezig te zijn zodat we vlot kunnen starten.
 • Uw kind draagt het best loszittende, gemakkelijke kledij. Yoga doen we op onze blote voeten of indien gewenst met anti slip sokken.
 • Sieraden blijven beter thuis.
 • Indien een les of een reeks volboekt is komt u op de wachtlijst terecht. U wordt dan op de hoogte gehouden indien er een plekje vrijkomt.